Nyheder - Danfoss Hobbyklub Sydals

Gå til indhold


Nyt

Medlemskort:

Medlemskortet er blevet ændret, fra det store papirkort til et ID-kort af plastik, på størrelse af et Dankort.
Skulle det være pensionister/efterlønner som får girokort, som gerne vil ha det nye plastikkort, så kontakt formanden

Husstandsmedlemsskab:

Det er blevet besluttet at åbner op for en husstands medlemsskab så en fra husstanden kan få lov til at bruge klubben, selv om vedkommende ikke arbejde på Danfoss, det betyder at vil man ha en husstands medlemskab, så vil det koster 500Kr pr ½år, så er det 2 fra en husstand som har adgang til klubben.
Så hvis konen/manden/sønnen arbejder på Danfoss/Linak/Lodam, men manden/Sønnen/konen ikke, så kan han nu få adgang til klubben.


Nye medlemmer

Det er nu blevet åbnet op for at medarbejder fra firmaet Linak og Lodam kan bliver medlem i klubben.
Velkommen til klubben.

Tilbage til indhold