Værkstedsregler - Danfoss Hobbyklub Sydals

Gå til indhold


Værkstedsreglement

1.


Værkstedet må kun benyttes af Danfoss Hobbyklubs medlemmer, men hvis det er nødvendigt at medbringe en hjælper, skal denne være fyldt 18 år,
og straks ved ankomsten til klubbens lokaler skal der udfyldes en gæsteseddel der ligger fremme i klubben.
Medlemskort skal altid medbringes og forevises på forlangende.

2.

Hvert medlem skal ved ankomst til værkstedet straks indskrive sig læseligt i mødeprotokollen med anførelse af dato, medlemsnr., navn samt ankomsttidspunkt. Ved afgang fra værkstedet noteres afgangstidspunktet og den samlede tid for værkstedsbenyttelsen.

3.

På værkstedet må kun fremstilles ting til medlemmernes eget brug.

4.

Der er adgang til værkstedet på hverdage kl. 08.- 22. På lør- ,søn- og helligdage 8 -18. Der er lukket nytårsdag og juledag.

5.

Når sidste medlem forlader værkstedet, er medlemmet ansvarligt for, at alle maskiner er afbrudt, lyset slukket, døre og vinduer lukket.

6.

Hvis der ved en maskine eller arbejdsplads er anbragt individuelt reglement, skal dette nøje følges.

7.

Hvert medlem er ansvarlig for, at de benyttede værktøjer, maskiner og arbejdspladser efterlades i rengjort stand, samt at værktøj er på plads.

8.

Enhver beskadigelse eller fejl på værktøj, maskiner og arbejdspladser skal omgående anmeldes til den tilsynsførende, et bestyrelsesmedlem eller på opslagstavlen, således at skader hurtigt kan udbedres.

9.

Affald skal i de dertil indrettede beholdere. Se opslag og markeringer.

    10.

Materialer må kun henstå i værkstedet på dertil anviste pladser. Materialer henstår i værkstederne for ejerens ansvar og risiko og skal være forsynet med en materialemærkningsseddel med medlems nummer, navn og dato for sidste bearbejdning. Hvis materialer henstår over en måned i værkstederne uden at blive behandlet, vil de blive fjernet eller anvendt til fælles benyttelse.

    11.

Motorkøretøjer må ikke stå i værkstedet, uden at medlemmet er til stede. Motorkøretøjer kan parkeres i max. 1 døgn på parkeringspladsen. Der kan dog udstedes en skriftlig tilladelse af et bestyrelsesmedlem eller opsynsmand til at lade motorkøretøjer stå enten inde eller ude i et forud aftalt tidsrum. Henstillede køretøjer skal afmærkes som nævnt i punkt 10.

    12.

Anvisninger fra opsynsmand skal følges.

    13.

Misbrug af værktøj, maskiner og arbejdspladser eller overtrædelse af dette reglement kan medføre inddragelse af medlemskort med efter følgende erstatningskrav. Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning og ekskludering af klubben.

 

15-02-2004
Bestyrelsen

   
Tilbage til indhold