Værkstedsrum - Danfoss Hobbyklub Sydals

Gå til indhold

Værktøjsrum
Ansvarlig: Bestyrelsen

Vi har etableret et værktøjsrum
På generalforsamlingen i Februar 1999 var der bred tilslutning til at etablere et værktøjsrum til værktøjer, der ellers ville blive stjålet på rekord tid. Vi har inden da haft rekord i denne omsætning.
Vi har derfor i henhold til ovennævnte realiseret beslutningen. Det vil sige, at der fremover ikke vil ligge værktøjer fremme til fri afbenyttelse.
I værktøjsrummet vil være placeret værktøjer af vidt forskellig art, og der vil jævnligt blive investeret i henhold til klubbens økonomiske muligheder.
Adgang til rummet har kun de medlemmer, der tegner sig for et indskud på 150 kr., hvorefter man får en ny adgangsbrik, som  så giver adgang til værkstøjsrummet.

Nuværende driftsopsyn Gunnar Morell tilser rummet dagligt!!!
Administration og besluttede værktøjsindkøb realiseres af kasserer.
Vedtægter for Værktøjsrum

§1

Navn

Værktøjsrum

§2

Formål

Gøre det muligt, at stille Håndværktøj til rådighed for medlemmer.

§3

Optagelse

Alle medlemmer efter eget ønske.

§4

Indskud

Ved nøglens udlev, betales et indskud på 150kr. Opsyn modtager indmeldelse.

§5

Praksis.

Ens adgangsbrik bliver programeret om, så man få adgang til værktølsrummet.
Der laves en deltager liste af kasserer.
Udlånet sker via gensidig tillid.

§6

Regnskab.

I regnskabet føres "værktøjsrummet" med egen konto.

§7

Reglement

Udarbejdes af bestyrelsen.

§8

Udmeldelse

Sker til et bestyrelsesmedlem, eller opsyn, indskudet på de 150Kr tilbagebetales ikke.

   

Reglement for Værktøjsrum

§1

Adgang har kun medlemmer, som har betalt indskud på 150Kr.

§2

Værktøjsrummet stilles under medlemmernes beskyttelse.

§3

Der opsættes en medlemsliste.

§4

Driftsopsynet holder daglig kontrol med udlånet.

§5

Medlemmerne holder selv orden i rummet.

§6

Fejl og mangler meddeles til driftsopsynet, eller bestyrelsen

Bestyrelsen, d. 21. April 1999  

 
Tilbage til indhold