Værksteder

Træværksted

Ved at henvende sig til den ansvarlige for træværkstedet eller opsynsmanden kan man få vejledning i brugen af maskinerne.

Maskiner/Værktøj
 • Listeskærer
 • Afretterhøvl
 • Langhulsborer
 • Bordrundsave
 • Båndsav
 • Dekupørsav
 • Limpresse
 • Båndsliber
 • Store skruetvinger
 • Tykkelseshøvl

Metalværksted

Ved at henvende sig til opsynsmanden kan man få vejledning i brugen af maskinerne.
Håndværktøj kan man bruge fra værktøjsrummet.

Maskiner/Værktøj
 • Drejebænke
 • Fræsere
 • Emnesav/Koldsav
 • Plansliber
 • Søjleboremaskiner

Autoværksted

Ved at henvende sig til den ansvarlige for autoværkstedet eller opsynsmanden kan man få vejledning i brugen af maskinerne. Der er plads til at reparere 4 biler i værkstedet, 1x gulvplads, 1x 4-søjlet lift og 2x 2-søjlede lift.
Håndværktøj kan man bruge fra værktøjsrummet.

Maskiner/Værktøj
 • Dækmonteringsudstyr/Dækapparat
 • Donkraft
 • Dækafbalanceringsudstyr
 • Presse/Tonspresser
 • Bænksliber
 • Lygtejusteringsudstyr
 • CO2 Svejseanlæg
 • Trykluft
 • Pladebukker
 • Pladeklipper/Pladesaks
 • Motorkran
 • Bremsetester

Værkstedsrum

Information kommer.

Nuværende driftsopsyn Gunnar Morell tilser rummet dagligt.